Cine suntem

Sindicatul „Spiru Haret” Bacău este o formațiune sindicală care activează la nivelul învățământului județului Bacău, afiliată la Federația Sindicatelor din Educație  „Spiru Haret”, prezidată de Marius Nistor.

Sindicatul „Spiru Haret” Bacău este al doilea sindicat ca și număr de membri din județul Bacău, cuprinzând în rândurile sale câteva sute de cadre didactice, atât din județ cât și din afara acestuia.

Obiectivul general constă în apărarea și promovarea drepturilor și intereselor membrilor de sindicat, indiferent de naționalitate, sex, vârstă, convingeri și apartenență politică sau confesională, drepturile prevăzute în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale ratificate de România sau la care România este parte semnatară

Organele de conducere, conform art. 20 din Statutul Sindicatului „Spiru Haret” Bacău sunt: a) Conferinţa Judeţeană;
b) Consiliul Liderilor;
c) Biroul Executiv.

Citește mai multe în secțiunea „Despre noi”

Share via
Copy link
Powered by Social Snap