Obligații ale membrilor Sindicatului „Spiru Haret” Bacău

Conform Statutului Sindicatului „Spiru Haret” Bacău” obligaţiile membrilor acestei organizaţii sindicale sunt:

a) să cunoască şi să respecte Statutul Sindicatului „SPIRU HARET” BACĂU;

b) să participe şi să susţină activitatea desfăşurată de Sindicatul „SPIRU HARET” BACĂU;

c) să achite lunar cotizaţia datorată Sindicatului „SPIRU HARET”BACĂU , în cuantum de 0,5% din venitul brut, fie direct, fie prin reţinere pe statul de plată, conform contractului colectiv de muncă aplicabil;

d) să nu întreprindă acţiuni de natură a aduce prejudicii Sindicatului „SPIRU HARET” BACĂU sau celorlalţi membri ai acestuia;

e) să ducă la îndeplinire hotărârile organelor de conducere ale Sindicatului „SPIRU HARET” BACĂU ;

f) să furnizeze la timp informaţiile susceptibile a prezenta interes pentru activitatea Sindicatului „SPIRU HARET” BACĂU sau solicitate de acesta;

g) să participe, prin reprezentanţii desemnaţi în Consiliul Liderilor, la toate convocările pentru luarea de hotărâri şi decizii privind activitatea Sindicatului„SPIRU HARET” BACĂU;

h) să contribuie la sporirea prestigiului şi popularităţii Sindicatului „SPIRU HARET” BACĂU, să încurajeze salariaţii din învăţământ să devină membri ai acestuia;

i) să acorde sprijin celorlalţi membri ai Sindicatului „SPIRU HARET” BACAU , la cererea acestora sau la solicitarea Biroului Executiv / Consiliului Liderilor;

j) să participe şi să susţină activ sindicatul în lupta unită pentru drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale membrilor;k) alte îndatoriri prevăzute în legislaţia în vigoare, în contractele colective de muncă aplicabile, precum şi în hotărârile Biroului Executiv şi ale Consiliului Liderilor Sindicatului „SPIRU HARET” BACAU.

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap