Obligații ale membrilor Sindicatului „Spiru Haret” Bacău

Conform Statutului Sindicatului „Spiru Haret” Bacău” obligaţiile membrilor acestei organizaţii sindicale sunt:

a) să cunoască şi să respecte Statutul Sindicatului „SPIRU HARET” BACĂU;

b) să participe şi să susţină activitatea desfăşurată de Sindicatul „SPIRU HARET” BACĂU;

c) să achite lunar cotizaţia datorată Sindicatului „SPIRU HARET”BACĂU , în cuantum de 0,5% din venitul brut, fie direct, fie prin reţinere pe statul de plată, conform contractului colectiv de muncă aplicabil;

d) să nu întreprindă acţiuni de natură a aduce prejudicii Sindicatului „SPIRU HARET” BACĂU sau celorlalţi membri ai acestuia;

e) să ducă la îndeplinire hotărârile organelor de conducere ale Sindicatului „SPIRU HARET” BACĂU ;

f) să furnizeze la timp informaţiile susceptibile a prezenta interes pentru activitatea Sindicatului „SPIRU HARET” BACĂU sau solicitate de acesta;

g) să participe, prin reprezentanţii desemnaţi în Consiliul Liderilor, la toate convocările pentru luarea de hotărâri şi decizii privind activitatea Sindicatului„SPIRU HARET” BACĂU;

h) să contribuie la sporirea prestigiului şi popularităţii Sindicatului „SPIRU HARET” BACĂU, să încurajeze salariaţii din învăţământ să devină membri ai acestuia;

i) să acorde sprijin celorlalţi membri ai Sindicatului „SPIRU HARET” BACAU , la cererea acestora sau la solicitarea Biroului Executiv / Consiliului Liderilor;

j) să participe şi să susţină activ sindicatul în lupta unită pentru drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale membrilor;k) alte îndatoriri prevăzute în legislaţia în vigoare, în contractele colective de muncă aplicabile, precum şi în hotărârile Biroului Executiv şi ale Consiliului Liderilor Sindicatului „SPIRU HARET” BACAU.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap