Informare privind dreptul cadrelor didactice de a nu fi perturbate în timpul desfășurării activității

Către:

UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

În atenția: Doamnei/Domnului Director

Spre știința: Liderului grupei sindicale

Membrilor de sindicat

 

Stimați colegi,

Conform Legii Educației Naționale, secțiunea 9: Dreptul la securitate al personalului didactic, Art. 272, în aliniatele (1) și (2) specifică următoarele:

(1) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate şcolară sau publică.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în timpul desfăşurării activităţii didactice intervenţia autorităţilor şcolare şi/sau publice în situaţiile în care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform constatării personalului de conducere, respectiv în timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de urgenţă.

Dat find claritatea acestor prevederi legislative, considerăm că orice abatere din partea unor autorități școlare sau publice nu poate fi privită decât drept un abuz și o încălcare a Legii Educației Naționale.

Cu deosebită stimă,

PREȘEDINTE

prof. Ana Maria Voicu

Share via
Copy link
Powered by Social Snap