Informare privind elaborarea proiectelor de buget pentru anul 2018

Către

UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

În atenția: Doamnei/Domnului Director

Spre știința: Liderului grupei sindicale

Membrilor de sindicat

 

Stimați colegi,

Începând cu finalul lunii noiembrie 2017, prin intermediul liderilor grupărilor sindicale aparținând Sindicatului „Spiru Haret” Bacău, la secretariatele unităților de învățământ a fost înregistrată o circulară orientativă pentru elaborarea proiectelor de buget pentru anul 2018. Circulara a fost emisă în încercarea de a asigura, pe cât posibil, plata tuturor drepturilor cuvenite personalului din învățământ, potrivit legislației în vigoare.

Astfel,  Sindicatul „Spiru Haret” Bacău a solicitat ca în bugetele unităților de învățământ să fie prevăzute, printre altele, sume pentru:

  • plata integrală a salariului și a sporurilor și indemnizațiilor aferente
  • plata cu ora
  • plata indemnizației de instalare
  • decontarea cheltuielilor de navetă
  • plata suplininirii salariaților care beneficiază de zile libere plătite
  • asigurarea cadrului ogranizatoric pentru instruirea, testarea și perfecționarea profesională a salariaților cu privire la normele de protecție a muncii
  • realizarea de investiții care să mențină sau să îmbunătățească condițiile de muncă
  • efectuarea analizelor medicale și a examenului medical
  • punerea în executare a sentințelor judecătorești

Considerăm că este imperios necesară respectarea acestor aspecte în realizarea proiectelor de buget. Recomandăm ca unitățile de învățământ să înregistreze bugetul la autoritățile locale, respectiv centrele de execuție bugetară, după caz, astfel cum l-au proiectat și elaborat, fără a accepta să elimine, diminueze anumite sume, pentru a nu li se imputa ulterior că nu au prevăzut și nu au înregistrat sumele respective în proiectul de buget. În situația în care se refuză înregistrarea proiectului de buget, acesta urmează să fie trimis prin poștă cu confirmare de primie.

Cu deosebită stimă,

PREȘEDINTE

prof. Ana Maria Voicu

Share via
Copy link
Powered by Social Snap