Informare privind învoirile de care beneficiază cadrele didactice pe parcursul unui an școlar

Către:

UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

În atenția: Doamnei/Domnului Director

Spre știința: Liderului grupei sindicale

Membrilor de sindicat

Stimați colegi,

Cadrul legal care vă permite să solicități învoirea de la ore pentru o perioadă de o zi sau mai multe este oferit de Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar, înregistrat la M.M.J.S. – D.D.S. sub nr. 435 din data de 17.04.2019. Termenul sub care este cuprinsă situația în care solicitați acordarea unei zile libere suplimentare celor legale este de “învoire colegială”.

Astfel, conform articolului 30 aliniatul 3:

  • învoirea colegială este acordată în vederea rezolvării unor situații personale deosebite
  • cererea de învoire colegială va fi depusă la secretariatul unității de învățământ la care vă desfășurați activitatea
  • cererea va specifica ziua în care solicitați să fiți învoiți, precum și numele cadrului didactic care asigură suplinirea pe perioada absenței dumneavoastră
  • cererea va fi însoțită de documente justificative
  • vă recomandăm că în cererea pe care o realizați să nu specificați detalii referitoare la problema personală cu care vă confruntați
  •  cadrul didactic este renumerat pentru ziua învoită
  • cadrul didactic care asigură suplinirea pe perioada învoirii nu este renumerat

Personalul din învățământ poate beneficia, pentru rezolvarea unor situații personale deosebite, dovedite cu documente justificative, de zile libere plătite, pe baza de învoire colegială. Salariatul care solicita acordarea acestor zile libere plătite are obligația de a-și asigura suplinirea cu personal calificat, care nu va fi remunerat. Cererea de învoire colegială se depune la registratura unității/instituției, cu indicarea numelui și prenumelui persoanei care asigura suplinirea pe perioada învoirii. Cererea se soluționează în maximum 24 de ore.

Trebuie să rețineți că învoirea colegială nu este un privilegiu pe care vi-l acordă conducerea unității de învățământ, ci un drept legal de care beneficiați.

 

Cu deosebită stimă,

PREȘEDINTE

prof. Ana Maria Voicu

Share via
Copy link
Powered by Social Snap