OMEN 3097/23.01.2019 privind suspendarea cursurilor în data de 25 ianuarie 2019

Către:

UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

În atenția: Doamnei/Domnului Director

Spre știința: Liderului grupei sindicale

                      Membrilor de sindicat

 

Stimați colegi,

Conform OMEN 3097/23.01.2019, vineri, 25 ianuarie 2019, sunt suspendate cursurile în unitățile de învățământ preuniversitar din România. În vederea parcurgerii integrale a programei școlare până la sfârșitul semestrului, respectiv al anului școlar, consiliul de administrație al unității de învățământ va lua măsurile care se impun.

 

ORDIN

privind suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar în data de 25 ianuarie 2019

În baza Hotărârii Guvernului României nr. 26/12.01.2017, privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 9 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS 5069/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Adresa Ministerului Sănătății nr. 816/23.01.2019,

 

Ministerul Educației Naționale

emite prezentul ordin:

 

Art. 1. În data de 25 ianuarie 2019 se suspendă cursurile în toate unitățile de învățământ preuniversitar din România.

Art. 2. Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei școlare până la sfârșitul semestrului, respectiv al anului școlar, stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ și comunicate ministerului educației naționale

Art. 3. Direcția Generală Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial, Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă, Direcția Minorității, inspectoratele școlare județene și al Municipiului București, conducerele unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap